Guangu เครื่องขัดแม่เหล็ก
ประวัติแบรนด์

ประวัติแบรนด์

BRAND HISTORY

 • สำหรับการพัฒนาในระยะยาวได้รับการลงทะเบียนอีกครั้ง (ฮางจู) เทคโนโลยีจํากัด

  2020
 • เพื่อ ที่จะย้ายไปยังโรงงานใหม่

  2018
 • ยอดขายเครื่องขัดแม่เหล็กของ บริษัท ถึง 2 ล้าน

  2016
 • เครื่องขัดแม่เหล็กเครื่องแรก ที่พัฒนาโดยอัตโนมัติ

  2015
 • เขาสร้าง SuzuHuGunGalls และเข้าไปในการแปรรูปฮาร์ดแวร์

  2013
//